På gång i kåren…

27/7 – 3/8 – Distriktsläger ”Scoutiwood” på Apelhult söder om Borås