Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger, hajk eller övernattningar  tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 200 kronor per termin.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.