För scouter

Här finns lite bra att veta saker om till exempel scoutdräkten och medlemsavgifter.

De flesta känner igen scouterna på grund av skjortan med tillhörande halsduk som har varit scouternas kännetecken sedan rörelsen startades i England 1907.

Tanken med scoutskjortan var från början att kläderna inte skulle vara det som skiljer människor från olika samhällsklasser åt och att scouterna skulle kännas igen av människor som inte själva var scouter.

Mer att läsa om detta finns under rubriken Scoutdräkten.